Instrumentos de apoio á internacionalización

DESCRICIÓN

Este estudo leva por título: “Instrumentos de apoio á internacionalización do sector aeroespacial: estudo comparado dos países líderes e propostas de innovación nestes instrumentos”.

A continuación, expóñense as diferentes partes que o compoñen, así como información de interese sobre o estudo.

Adxudicatario

O organismo ao cal lle foi adxudicado a realización do devandito estudo é o Departamento de Estrutura Económica e Economía d Desenvolvemento da Universidade Autónoma de Madrid (Grupo UAM-InEGi), cuxa páxina web é https://www.uam.es/uam/investigacion/grupos-de-investigacion/detalle/f1-386

Equipo Investigador

A investigación foi coordinada por Juan Carlos Salazar Elena, profesor do Departamento de Estrutura Económica e Economía do Desenvolvemento da Universidade Autónoma de Madrid, director do Mestrado en Economía e Xestión da Innovación (MEGIN – https://www.master-doctorado-innovacion.com/), e secretario da European Inter-University Association on Society, Science and Technology (ESST- http://esst.eu/). Realizou diversas investigacións para organismos como a Comisión Europea, a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE), o Goberno de España e, moi recentemente, para a Fundación Cotec e a Axencia Galega de Innovación (GAIN) realizando un estudo sobre o sistema galego de innovación.

Para a realización deste traballo, o coordinador deste proxecto contou co apoio do Grupo de Investigación en Economía e Xestión da Innovación (UAM-InEGi), do cal é tamén membro e investigador principal da área sobre innovación e economía evolutiva. O Grupo UAM-InEGi está composto por investigadores cunha ampla traxectoria na investigación sobre innovación e procesos de cambio tecnolóxico.

Resumo do estudio

No últimas tres décadas, a investigación sobre innovación puxo de manifesto que os resultados da innovación empresarial só poden explicarse a través de combinacións de activos internos, e recursos externos dispoñibles na contorna da empresa. Ningún recurso ou capacidade illada é suficiente para propiciar o proceso de cambio tecnolóxico. Isto é particularmente certo no caso de sectores emerxentes de alto contido tecnolóxico en rexións periféricas. Neste contexto, a creación de novas traxectorias tecnolóxicas require a miúdo profundas transformacións tanto das capacidades internas das empresas, como das características da súa contorna. É por este motivo que a evolución do sector aeroespacial galego atraeu recentemente a atención de estudosos dos sistemas de innovación. Con todo, existen poucos esforzos por utilizar o coñecemento sobre o funcionamento dos sistemas de innovación para avaliar a súa traxectoria e estado actual, para deseñar instrumentos adecuados que permitan impulsar a súa inserción no sistema de innovación local e impulsar a súa competitividade internacional.

O obxectivo desta investigación foi xerar unha proposta de políticas e instrumentos de apoio para o impulso do sector aeroespacial en Galicia. Para tal fin, este proxecto tívose que: (i) analizar o sistema aeroespacial de innovación en Galicia; (ii) posicionalo dentro do contexto internacional; (iii) detectar os seus retos e oportunidades; (iv) valorar a pertinencia da política de innovación actual; e (v) xerar recomendacións que apunten ao desenvolvemento da capacidade innovadora do sector e, por conseguinte, á súa maior internacionalización.

O estudo consta de tres fases. Na primeira fíxose un diagnóstico da contorna local galego comparado coa contorna doutros sistemas de innovación aeroespacial. Para tal fin, utilizáronse datos do Rexional Innovation Scoreboard, seleccionando rexións nas que se sitúen outros sistemas aeroespaciais de innovación (por exemplo, os membros do European Aerospace Clúster Partnership, EACP), así como datos rexionais sobre especialización sectorial de Eurostat e OCDE, e datos empresariais das bases de datos Orbis e Sabi sobre volume de negocio, I+D, patentes e internacionalización. Estes datos permitiron categorizar ao sistema galego aeroespacial dentro do contexto europeo.

Na segunda fase, fíxose unha revisión documental das políticas en materia de impulso do sector aeroespacial no contexto internacional e galego, tanto en traballos de investigación científica como en documento de directrices de políticas. Esta fase do estudo permitiu posicionar no contexto internacional os instrumentos de política en Galicia e, en combinación cos resultados da primeira fase, detectar se estas potenciais diferenzas podían explicarse a partir da especificidade do sistema aeroespacial galego. O resultado final desta fase foi un conxunto de recomendacións de políticas.

Nunha terceira fase do estudo, someteuse a consulta con grupo expertos a pertinencia dos achados da segunda fase, de maneira que os expertos de distintos sectores involucrados no sistema aeroespacial galego (empresas, centros tecnolóxicos, administración pública e universidades) puideron avaliar a pertinencia das recomendacións de política para o sector.

This site is registered on wpml.org as a development site.